Förenklar för ditt företag

Vi utvecklar appar med syftet att göra det administrativa arbetet lättare för dig och dina kollegor.

Vi hanterar

  • Tillbudsrapportering
  • Riskupptäcktsrapportering
  • Avvikelserapportering
  • Checklistor
  • Signeringar

Enkelhet

Focus i våra applikationer är det enkla användargränssnittet. Att använda våra applikationer ska vara enkelt och inte tidskrävande. Med hjälp av våra enkla administrativa verktyg så kan ni snabbt och enkelt ändra t.ex. utformning på en checklista

Tillgänglighet

Våra produkter är tillgängliga för alla plattformar. Detta innebär att användaren alltid har med sig sitt rapporteringsverktyg. Ansvarig blir informerad direkt någon rapporterar t.ex. ett tillbud eller en riskupptäckt.

Anpassningsmöjlighet

Alla företag kan skräddarsy sina checklistor på ett enkelt sätt. Även de val som hanterar tillbud, riskupptäckter och avvikelser skräddarsys för att passa just ditt företags behov.

Nyheter