Produkter

Webbportal

Testa Tiliasafe

Nedladdning

Snabbstartsguide Manual

För en säkrare arbetsplats

Tiliasafe:s inriktning ligger på att hantera olika typer av funktioner som ska hjälpa till att få ned antalet olyckor på arbetsplatsen, men även som kom ihåg vid olika typer av arbetsmoment för att undvika onödiga misstag.

Funktioner

Språk

Tiliasafe kan hantera ett flertal antal olika språk. Rapportören kan skriva sin rapport på ex. ryska, och rapporterna som genereras kan då automatiskt översättas till svenska.


Checklistor

Här bygger ni upp egna unika checklistor. En checklista kan bestå av en riskinventering, men kan även vara uppbyggd utifrån olika arbetsmoment som genomföras. När användaren är klar så skickas dessa in till den ansvarige i en rapport i pdf-format.


Tillbudsrapporter

På mindre är en minut så skapas en tillbudsrapport. Då har rapportören både registrerat vilken typ av tillbud det gäller, lagt till egna kommentarer, samt kopplat en bild till tillbudet. Allt detta skickas sedan vidare till den ansvarige före vidare hantering.


Riskupptäckter

Det är minst lika viktigt att rapportera in en riskupptäckt, då det finns en stor risk att en missad riskupptäckt i framtiden leder till ett olycksfall. Rapportering av riskupptäckter är något som vi i allmänhet är dåliga på, mycket beroende på att det inte finns enkla verktyg för den typen av registreringar. Via vår funktion Riskupptäckt, kan personalen hantera en riskupptäckt på samma vis som tillbudsrapporteringen


Dokumentsignering

Här kan dina medarbetare digitalt signera olika typer av dokument. Det enkla administrativa verktyget gör att det enkelt går att söka och ta fram olika typer av rapporter över vad och vem som signerat. Exempel på vad man kan hantera här är:

Godkännande av: Riskanalys, kvalitetsplan, arbetsmiljöplan, miljöplan mm.


Rapporter

När användaren klickar på Sänd-knappen så skapas det en pdf-rapport. Utifrån den e-post som är registrerad så skickar Tiliaware rapporter i pdf-format till mottagaren.


Statistik och uppföljning

Vi håller på att utveckla ett administrationsverktyg till webben, men vi kan redan idag levera ett verktyg för enklare uppföljning och administration.


Vill du veta mer? »

Dokumentera era projekt på plats

Tiliadoc:s inriktning ligger på att dokumentera och hantera avvikelser. Alla företag har avvikelser som ska hanteras. För att användaren ska känna igen sig så är uppbyggnaden och funktionaliteten identisk med tillbud och riskupptäckter.

Funktioner

Språk

Tiliadoc hanterar språk på samma sätt som Tiliasafe


Avvikelserapporter

På mindre är en minut så skapas en avvikelserapport. Då har rapportören både registrerat vilken typ av avvikelse det gäller, lagt till egna kommentarer och kopplat en bild till avvikelsen. Allt detta skickas sedan vidare till den ansvarige före vidare hantering.


Projektdokumentering - Under Konstruktion

Projektdokumentering är två verktyg i ett. Dels kan man dokumentera hur det ser ut före och efter. Ett enkelt verktyg om man vill dokumentera hur något såg ut före och efter. Men det fungerar även bra om man vill använda det som en arbetsinstruktion. Ansvarig kan dokumentera upp med bilder och beskrivning vad som ska göras. När arbetet är utfört kan resultatet dokumenteras.


Rapporter

När användaren klicka på sänd knappen så skapas det en pdf rapport. Utifrån den e-post adress som är registrerad så skickar Tiliaware rapporter i pdf format till mottagaren.


Vill du veta mer? »